СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. на Министерски съвет за разместване на почивните дни и Заповед РД 09-216/23.02.2015 г. на Министерство на образованието и науката:
1. 02.03.2015 г. (понеделник) е неучебен ден за учениците на територията на Република България;
2. 21.03.2015 г. (събота) е учебен ден за учениците на територията на Република България.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна

Share this post, let the world know