9-ТИ ЯНУАРИ ЩЕ БЪДЕ НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, кметът на Варна Иван Портних издаде заповед за обявяване на 9-ти януари (понеделник) за неучебен ден за училищата на територията на община Варна.
Share this post, let the world know