На 15.02.2014 г. от 10.00 ч. ще се проведе вътрешноучилищният кръг на Първото Национално състезание по английски език Longman Competition.  Всички участници в състезанието ще получат сертификат за участие, а тези с най-високи резултати ще бъдат удостоени с предметни награди и възможност за безплатно явяване на изпит Pearson Test of English, с което ще получат безсрочен международен сертификат за владеене на английски език.

НУ „Васил Левски“ като член на Общността „Пиърсън Лонгман училища в България“ ще вземе участие в състезанието с отбор от 15 ученици – ІV клас:

1. Арзу Динчер Хабит
2. Атанас Лазаринов Стоянов
3. Веселин Мариянов Митев
4. Даниел Роберт Торнев
5. Дорота Ивова Стойкова
6. Калия Теодорова Йосифова
7. Красимир Антонов Антонов
8. Несрин Зафер Мехмед
9. Николета Николаева Георгиева
10. Орхан Рейханов Шабанов
11. Павел Радославов Велев
12. Симона Димитрова Драганова
13. Симона Стоянова Василева
14. Станислав Андреев Тодоров
15. Цветан Красимиров Ковачев
Share this post, let the world know