ЧАСЪТ НА РОДИТЕЛЯ ТРЕНИНГ – СРЕЩА

По повод 27.02.2013 – Международният Ден срещу Тормоза в Училище в НУ „Васил Левски” се организира Тренинг – среща на тема „Агресията при децата във възрастта 5 -7 години“. Детската агресивност обикновено буди много страхове и притеснения в родителите. Появяват се въпросите какво да се направи, за да не бъдат децата агресивни, как да се направи превенция на това поведение, възрастните могат ли да бъдат пример и как: чрез овладяване на нови и модерни начини за възпитание на децата или чрез използване по-скоро на традиционните възпитателни методи. На тази тема дискутираха родители и учители като следваха мисълта на Л. Н. Толстой „За да възпитаваш добре, трябва да живееш добре пред тези, които възпитаваш!” Родителите имаха възможност в приятна и спокойна атмосфера да споделят своите тревоги, въпроси и колебания, да чуят професионални насоки и да обменят опит с други родители. В нетрадиционна и интерактивна среда участниците обсъждаха и анализираха реални житейски ситуации ”Поглед в семейното огледало” и „Обмен на гледни точки”. С голямо желание и настроение младите майки участваха в забавните и образователни игри „Разходка с компас”, „Кошничка за викове”, „Танцуващи столчета”. Включилите се млади родители в активния тренинг се убедиха колко много могат да направят те, за да помогнат на детето да се справя с агресивните си импулси и да контролира крайностите в своето поведение. В края на срещата всеки участник получи „Наръчник с 11 стъпки за намаляване на агресията у децата” и отнесе със себе си добро настроение и споделен опит.

Share this post, let the world know