От 15 април 2014 г. в училище се провеждат Открити дни на училищната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните. Различните прояви се провеждат с подкрепата на Местната комисия към Район Аспарухово. На 15.04.2014 г. се проведе „Час на полицая“ с авторитетното участие на Екип 414 от ІV РПУ – полицейските служители Е. Пенчев и К. Каменски. Четвъртокласниците се запознаха с опасностите, които дебнат по пътя като участници в движението и как да реагират в ситуация на пътя. Професията на полицая впечатли много от тях. Учениците се запознаха със Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
В рамките на дните предстоят спортни състезания по баскетбол с ученици от СОУ „Любен Каравелов“, състезания по народна топка между класовете, конкурс за рисунка под надслов „Не на агресията! Да бъдем добри!“ и подреждане на изложба.

ЧАС НА ПОЛИЦАЯ

Share this post, let the world know