Каним Ви на тържественото откриване на Новата учебна  2013/2014 година в най- новото и модерно училище.

Дата: 16.09.2013 г.

Начало: 10.00 часа

Място: НУ „Васил Левски”

Ръководството и учителският колектив при НУ”Васил Левски” – гр. Варна

Share this post, let the world know