Списък на записаните ученици в Іа клас за

учебната 2014/2015 ГОДИНА

 

УТВЪРДИЛ:
д
иректор: Стела Петрова

Име, презиме и фамилия

1.      

Ванеса  Владимирова  Костадинова

2.      

Моника  Георгиева  Рахнева

3.      

Сияна  Пламенова Бонева

4.      

Росица  Николаева  Николова

5.      

Хафизе  Мустафа  Рашид

6.      

Адриана Надеждова  Христова

7.      

Несрин  Илханова  Хрюстемова

8.      

Ивелина  Ивелинова  Иванова

9.      

Алисия  Юлиева  Демирова

10.                        

Анелия  Светлозарова Демирова

11.                        

Селин  Сезгинова  Ниязиева

12.                        

Симона  Маринова  Колева

13.                        

Виктор Симеонов Станков

14.                        

Галин Димитров Полименов

15.                        

Денислав  Владиславов  Тодоров

16.                        

Виктор  Христов  Михалев

17.                        

Стелиан  Светославов  Маринов

18.                        

Никола  Станимиров  Недков

19.                        

Никола  Димитров  Николов

20.                        

Димитър  Димитров  Лозев

21.                        

Яшар  Ниязи Яшар

22.                        

Христо  Емануилов  Христов

23.                        

Мартин  Станиславов  Недялков

24.                        

Владимир  Боянов  Банчев

 

Класен ръководител: Миглена Скорчева

 

Списък на записаните ученици в Іб клас за

учебната 2014/2015 ГОДИНА

 

УТВЪРДИЛ:
д
иректор: Стела Петрова

 

Име, презиме и фамилия

1.      

Вяра  Борисова  Македонова

2.      

Богомила   Христова  Жечева

3.      

Никол  Радославова  Маринова

4.      

Симона   Стефанова  Стоилова

5.      

Ралица  Димитрова  Стоева

6.      

Радост Владимирова  Йорданова

7.      

Христин Иванова Александрова

8.      

Диляна  Миленова  Добрева

9.      

Теодора  Георгиева  Иванова

10.                        

Севдалина  Стефанова  Чонкова

11.                        

Пламена  Стефанова  Борисова

12.                        

Христо  Янков  Тодоров

13.                        

Георги Диянов Вълков

14.                        

Мартин  Димитров  Димитров

15.                        

Едис Али  Фикрет

16.                        

Дейвид  Събинов  Иванов

17.                        

Явор  Здравков  Георгиев

18.                        

Цветослав  Константинов  Караниколов

19.                        

Максим  Желязков  Великов

20.                        

Юмит  Мустафа  Мехмед

21.                        

Ивайло Георгиев  Георгиев

22.                        

Сава   Димитров  Алексиев

23.                        

Николай  Николаев  Илиев

24.                        

Ахил Мариянов  Асенов

  

Класен ръководител: Кремелита Георгиева

 

Списък на записаните ученици в Ів клас за

учебната 2014/2015 ГОДИНА

 

УТВЪРДИЛ:
д
иректор: Стела Петрова

Име, презиме и фамилия

1.      

Агафия  Евгениева  Драгиева

2.      

Денислава  Красенова  Денчева

3.      

Нефизе  Фикриева  Мустафова

4.      

Стилияна  Емануилова  Димова

5.      

Ирена  Ивайлова  Пенчева

6.      

Ива  Ивайлова  Василева

7.      

Найме Юмер  Мехмед

8.      

Мейлин  Хюджел Кямил

9.      

Звездомира  Мирославова  Иванова

10.                        

Пресиана  Иванова  Димитрова

11.                        

Атче  Якъп  Реджеб

12.                        

Емилио Ивелинов  Михов

13.                        

Петър Станиславов  Митев

14.                        

Стелиан  Иванов Хараланов

15.                        

Светослав  Красимиров  Светославов

16.                        

Георги  Руменов  Иванов

17.                        

Пламен  Станиславов  Найденов

18.                        

Мирослав  Златков  Райчев

19.                        

Николай  Дамянов  Станков

20.                        

Стефан  Весков  Чолаков

21.                        

Мемет Сали  Али

22.                        

Живко  Борислав  Живков

23.                        

Теодор Борисов  Христов

24.                        

Калоян  Красимиров  Цвятков

 

Класен ръководител: Мирослава Радиева

 

Списък на ученици (резерви) в І клас за

учебната 2014/2015 ГОДИНА

 

 

 

Резерви:

1.

Алекс Савов Николаев

2.

Жасмина Александрова Михайлова

3.

Хайридин Мехмед Хайридин