На 27.10.2015 г. в Актовата зала на НУ „Васил Левски“ се проведе рецитал на отличените творби от проведения ученически конкурс на тема: „Допиши стихотворението „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“. Конкурсът се провежда със съдействието на Неформално сдружение „Възрожденски идеал“ – гр. Варна по повод Деня на народните будители -1 ноември. Идеята е съвременните деца на България да напишат продължение на Вазовото „Аз съм българче“, почти 150 години след неговото издаване. Най-хубавите стихотворения ще бъдат издадени в книжка с имената на децата, които са ги създали.