Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 14.03.2016 г. до 26.03.2016 г. ще се извършва санитарна сеч на дървесна растителност по ул. „Найчо Цанов“. С цел опазване живота и здравето на учениците и регламентиране на пропускателния режим в двора и сградата на НУ „Васил Левски“ Ви информираме, че:

• Входът от страната на ул. „Найчо Цанов“ се затваря за периода от 14.03.2016 г. до 26.03.2016 г. Влизането на ученици, родители и външни лица в двора на училището ще става от страничните входове към  ул. „Злетово“ и ул. „Камчия“.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


На 29.02.2016 г., в рамките на тържествата посветени на патрона на нашето училище „Васил Левски“,  се проведе традиционното състезание „Лъвски скок“. В състезанието взеха участие момчета и момичета от всички възрастови групи, от първи до четвърти клас, както и представители на най-малките лъвчета от подготвителните групи. След оспорвана надпревара, протекла и с бурната подкрепа на всички ученици от училището, бяха определени и отличени най-добрите участници в състезанието.