Уважаеми родители,
Във връзка с началото и организацията на учебната 2018-2019 година в НУ „Васил Левски“ ще се проведат родителски срещи както следва:
Първи клас на 07.09.2018 година от 18.00 часа
Втори клас на 10.09.2018 година от 17.30 часа
Трети клас на 11.09.2018 година от 17.30 часа
Четвърти клас на 12.09.2018 година 17.30 часа
ПГ на 11.09.2018 година от 17.00 часа
Всички родителски срещи ще се проведат в сградата на НУ „Васил Левски“

Уважаеми родители и ученици,

През учебната 2018/2019 година занятията с учениците ще се провеждат във ВМГ „Свети Николай Чудотворец”. Поради големия брой подадени заявления за целодневна организация на учебния ден, са сформирани 11 групи ЦДО, което води до недостиг на стаи във ВМГ за първа смяна на обучение. В тази връзка първа смяна ще се обучават учениците от І клас, а учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще учат втора смяна при следната организация на учебния ден:

Първи клас – учебните часове започват в 8,00 часа и завършват съгласно седмичното разписание, след което до 17,30 часа се провеждат дейностите в ЦДО.

Втори, трети и четвърти клас – в 8,00 часа е началото на дейностите в ЦДО, след което от 13,30 часа започват учебните часове и приключват съгласно седмичното разписание.


ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ЗА Г-ЖА РУМЯНА КАТЕЛИЕВА

 Заслужено признание от Министъра на образованието за г-жа Румяна Кателиева и за НУ „Васил Левски“. Ръководството на училището и колективът са убедени, че Румяна Кателиева е педагогически специалист, който достойно защитава честта и авторитета на колегията. През краткия период на упражняване на професията в НУ „Васил Левски“ тя доказа, че изборът ѝ да бъде учител не е случаен, а е призвание и напълно заслужава тази престижна награда за приноса си в развитието на българското образование.


 

НУ „Васил Левски“ – първи клас

 

КЛАСИРАНИ ДЕЦА   

№           Регистрационен номер        Случаен номер      Точки от предимства      Зона

1             2874                                  2389                       250                              1

2             2335                                  697                        180                               1

3             1635                                  372                        150                               1

4             2717                                  604                        150                               1

5             328                                    1151                      150                               1

6             2290                                  1162                      150                               1

7             2678                                  2724                      150                               1

8             2657                                  2796                      150                               1

9             2210                                  91                          50                                1

10           2438                                  182                        50                                 1

11           224                                    379                        50                                1

12           2166                                  454                        50                                1

13           993                                    572                        50                                1

14           108                                    596                        50                                1

15           112                                    695                        50                                1

16           1112                                  719                        50                                1

17           2767                                  802                        50                                1

18           2616                                  804                        50                                1

19           2938                                  1023                      50                                1

20           2451                                  1025                      50                                1

21           1543                                  1042                      50                               1

22           2927                                  1111                      50                               1

23           2073                                  1193                      50                               1

24           461                                    1324                      50                               1

25           691                                    1621                      50                               1

26           2                                        1841                     50                               1

27           1967                                  1929                      50                               1

28           990                                    1948                      50                              1

29           1956                                  2312                      50                               1

30           1850                                  2430                      50                               1

31           1230                                   2533                     50                               1

32           2753                                  2410                      48                                1

33           1027                                  659                        50                               2

34           2661                                  941                        180                             3

35           2302                                  228                        150                             3

36           2208                                  2635                      150                              3

37           1302                                  485                        50                               3

38           832                                    674                        50                               3

39           1106                                  856                        50                               3

40           2926                                  906                        50                               3

41           1601                                  1242                       50                               3

42           1732                                  1280                       50                               3

43           2405                                  1334                       50                               3

44           2031                                  1387                       50                               3

45           2197                                  1630                       50                               3

46           2044                                  2656                       50                               3

47           1424                                  2759                       50                               3

48           1605                                  810                        150                              4

49           2654                                 1006                        150                              4

50           2234                                  2649                       150                              4

51           1828                                  248                         50                               4

52           2851                                  395                         50                               4

53           2053                                  473                         50                               4

54           1539                                  821                         50                               4

55           1369                                  845                         50                               4

56           2739                                  871                         50                               4

57           2694                                  949                          50                              4

58 59      2276                                  2091                        50                               4

60           585                                   2214                        50                                4

61           2060                                  2275                        50                               4

62           2151                                  2473                        50                               4

63           2254                                  2812                        50                               4

64           1639                                  968                          45                               4

 

Важно! Записването на класираните деца за I клас е на 6 и 7 юни 2018 г. от 9.00 до 17.00 часа в сградата на НУ „Васил Левски“, ул. „Места“ № 27