Уважаеми родители,
Тъй като има заразен учител с Ковид -19, който е провеждал учебни часове с Вашите деца в предходните 48 часа, считано от утре – 21.09.2020 година, паралелките на Вашите деца се карантинират за 14 дни. Действията се съгласуват с РЗИ и епидемиолозите и не зависят от нас!
Към момента, съгласно разпореждания на РЗИ, не се правят тестове на учениците, но ако се забележи симптоматика, се звъни на личен лекар на децата и той/тя решава какво да прави и как да действа.
Присъственият учебен процес ще се възстанови на 05.10.2020 година, понеделник при спазване на всички нужни мерки!
Учебните занимания ще протичат в Тиймс, като учениците ще ползват профилите си от миналата учебна година, а учителите ще изпратят съобщение с кодовете на класните стаи и инструкции как да се добавят децата към класните стаи.
Списъци на всички ученици с актуален адрес ще бъдат изпратени към РЗИ и подадени към Националната система за Ковид-19.
РОДИТЕЛИТЕ не са под карантина, а само учениците!
Моля да бъдем извинени за причиненото неудобство и създадените притеснения.

При необходимост не се колебайте да се свържете с нас!

С уважение, Стела Петрова, директор на НУ „Васил Левски“ тел. 0882567013, 0879295525
Румяна Кателиева – ЗДУД, 0879295525


Скъпи родители,
В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците МОН партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.
В тази връзка приложено ви представяме:
– линк към Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държаната агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Център за безопасен интернет – https://sacp.goverment.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
 
– линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing