Телефони за връзка:
Директор: 0882567013; 0879295535
Заместник -директор: 0879295525
e-mail: nu_levski@abv.bg
www.nulevski.com

 

Уважаеми родители,

            Създалата се ситуация в България и в световен мащаб ни накара бързо да се пренастроим. Ние, учителите на Вашите деца, и Вие, родителите на нашите деца. ДА, не е грешка „нашите деца“, защото няма начален учител, който да не казва за учениците си „моите деца“ и който да не приема болезнено и лично техните неуспехи. Точно в името на успехите на нашите деца, ние трябваше екстремно и бързо да се научим, да се включим, да се адаптираме в социалните мрежи, в различните онлайн платформи, образователни ресурси и във всичко, което да ни помогне да продължим да учим нашите деца.

Но дали всички деца поискаха да се включат, да  се научат и да се развиват? Едва ли? И тук се включихте Вие – РОДИТЕЛИТЕ. Вашите усилия дадоха по-голям ефект от усилията, полагани от самите деца. Благодарение на Вашата отговорност ние се справяме – децата учат, вие контролирате, обяснявате, насърчавате.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

В най-голяма степен допринесохте за функционирането  на училището в този нов дистанционен вид. Да, обучението е дистанционно, но повече от всякога Вие сте до нас – близо, неотлъчно и разбиращо.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Убедени сме, че само  с Вашата подкрепа ще постигнем положителни учебни резултати и успешно ще достигнем крайната цел на това споделено пътуване – успешно завършване на учебната година!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

С уважение,
Стела Петрова
Директор НУ „Васил Левски”
Румяна Кателиеваа
Заместник-директор НУ „Васил Левски”

Share this post, let the world know