Във връзка с решение на Регионална здравна инспекция – Варна, преустановеният учебен процес в област Варна продължава до 04.02.2019 г.(включително).
05.02.2019 г.(вторник) е Междусрочна ваканция, съгласно заповед № РД09-1708/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката.
Учебният процес в НУ "Васил Левски" се възстановява на 06.02.2019 г.(сряда).


Уважаеми родители,
Във връзка с началото и организацията на учебната 2018-2019 година в НУ „Васил Левски“ ще се проведат родителски срещи както следва:
Първи клас на 07.09.2018 година от 18.00 часа
Втори клас на 10.09.2018 година от 17.30 часа
Трети клас на 11.09.2018 година от 17.30 часа
Четвърти клас на 12.09.2018 година 17.30 часа
ПГ на 11.09.2018 година от 17.00 часа
Всички родителски срещи ще се проведат в сградата на НУ „Васил Левски“

Уважаеми родители и ученици,

През учебната 2018/2019 година занятията с учениците ще се провеждат във ВМГ „Свети Николай Чудотворец”. Поради големия брой подадени заявления за целодневна организация на учебния ден, са сформирани 11 групи ЦДО, което води до недостиг на стаи във ВМГ за първа смяна на обучение. В тази връзка първа смяна ще се обучават учениците от І клас, а учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще учат втора смяна при следната организация на учебния ден:

Първи клас – учебните часове започват в 8,00 часа и завършват съгласно седмичното разписание, след което до 17,30 часа се провеждат дейностите в ЦДО.

Втори, трети и четвърти клас – в 8,00 часа е началото на дейностите в ЦДО, след което от 13,30 часа започват учебните часове и приключват съгласно седмичното разписание.