Здравейте, уважаеми колеги, ученици и родители!

Надявам се, че Ви намирам в добро здраве и искрено Ви го желая!

Разбрахте вече, че обучението ще се провежда дистанционно. За НУ «Васил Левски»  основно комуникацията ще се осъществява чрез https://www.facebook.com/(затворени групи на класовете) и https://bg.khanacademy.org/, за да можете да комуникирате със съответния учител в реално време.

Седмичното разписание ще се следва, но  по определен нов времеви график, с начален час 9:00 ч.:

 

Времеви график
1 час 9:00 – 9:20
2 час 9:30 – 9:50
3 час 10:00 – 10:20
4 час 10:30 – 10:50
5 час 11:00 – 11:20
6 час 11:30 – 11:50

 

*14:00 – 16:00 – консултации и занимания по пропуснатите в определеното време часове

 

Стела Петрова,
Директор НУ „Васил Левски“

Share this post, let the world know