График за консултации на учителите

Приложение №1

 към заповед № РД-07-500/30.09.2020 г.

 на директора на НУ „Васил Левски”

 

ГРАФИК

за консултации на учителите по учебни предмети

I учебен срок, 2020/2021 учебна година

в сила от 15.09.2020 г.

 

 

Учител Учебен предмет Ден от седмицата Час на провеждане Място на провеждане
Стела Петрова Английски език сряда 13,30-14,10 дирекция
Румяна Кателиева Човекът  и обществото понеделник 13,30-14,10 дирекция
Светослава Янева Предмети в начален етап вторник 11,10-11,45 класна стая
Станислава Иванова Предмети в начален етап вторник 11,10-11,45 класна стая
Емилия Маринова Предмети в начален етап сряда 12,00-12,35 класна стая
Диана Атанасова Предмети в начален етап вторник 12,00-12,35 класна стая
Дария Димитрова Предмети в начален етап петък 11,10-11,45 класна стая
Миглена Георгиева Предмети в начален етап петък 11,50-12,30 класна стая
Димитричка Кръстева Предмети в начален етап вторник 13,15-13,55 класна стая
Аделина Стоянова Предмети в начален етап сряда 12,30-13,15 класна стая
Блага Първанова Предмети в начален етап четвъртък 12,30-13,15 класна стая
Тодорка Стоева Предмети в начален етап петък 11,50-12,30 класна стая
Лиляна Борисова Предмети в начален етап вторник 12,30-13,15 класна стая
Светлана Димова Предмети в начален етап петък 11,50-12,30 класна стая