II клас

                                          СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ                                           

ІІ а, ІІ б  КЛАСОВЕ

УЧЕБНА  2020/2021 г.

  ІІ   срок

Понеделник ІІ а ІІ б
1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Математика

5. Английски език

 

1. Бълг.език и литература

2. Физ.възпитание и спорт

3. Бълг.език и литература

4.Английски език

5. Математика

Вторник 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Околен свят

4.Изобразително изкуство

5.Изобразително изкуство

6. УЧОПСД – Лека атлетика

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Околен свят

4.Изобразително изкуство

5.Изобразително изкуство

 

Сряда 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Математика

5.Час на класа

 

 

1. Бълг.език и литература

2. Физ.възпитание и спорт

3.Математика

4.Английски език

5.Час на класа

6. УЧОПСД – Лека атлетика

Четвъртък 1. Бълг. език и литература

2. Математика

3. ИТ – ИУЧ

4. Музика

1.Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. ИТ – ИУЧ

5. Музика

Петък  

1. Бълг. език и литература- ИУЧ

2. Математика- ИУЧ

3. Музика

4. Технологии и предприемачество

5. Английски език

1. Бълг.език и литература – ИУЧ

2. Математика- ИУЧ

3. Музика

4. Технологии и предприемачество

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

2  паралелки  по 1 ч. седмично