IV клас

                                                                   

                                                                                  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

                                                                              ІV а, ІV б, ІV в , ІV г КЛАСОВЕ

                                                                                     УЧЕБНА  2020/2021 г.

                                                                                                ІІ   срок

Понеделник ІV а ІV б ІV в ІV г
1. Математика

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Човекът и обществото

5. Английски език

6. Технологии и предприемачество

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Човекът и обществото

4.Музика

5. Английски език

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Човекът и обществото

4. Математика

5. Музика

6. Компютърно моделиране

 

1. Математика

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Музика

5.Човекът и обществото

6. УЧОПСД – Подвижни игри

 

 

Вторник 1 Математика

2.Физ.възпитание и спорт

3. Бълг. език и литература

4. Човекът и природата

5. Английски език

6.Изобразително изкуство

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Математика

5. Човекът и природата

6. Английски език

7. УЧОПСД – Лека атлетика

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Физ.възпитание и спорт

5.Изобразително изкуство

 

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4.Човекът  и природата

5. Физ.възпитание и спорт

6. Технологии и предприемачество

Сряда 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Човекът и природата

5. Музика

6. УЧОПСД – Лека атлетика

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Човекът и природата

5. Технологии и предприемачество

6. Компютърно моделиране

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Човекът  и природата

5. Английски език

6. Час на класа

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Изобразително изкуство

6. Час на класа

 

Четвъртък 1.Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Английски език

5. Музика

6. Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Физ.възпитание и спорт

3. Музика

4. Математика

5. Английски език

6. Час на класа

 

 

1. Бълг.език и литература

2. Музика

3. Математика

4.Физ.възпитание и спорт

5. Човекът  и природата

6. Английски език

 

1. Бълг. език и литература

2. Английски език

3. Математика

4. Човекът  и природата

5. Физ.възпитание и спорт

6. Компютърно моделиране

 

Петък 1. Бълг. език и литература – ИУЧ

2. Математика

3. Математика- ИУЧ

4. Физ.възпитание и спорт

5. Компютърно моделиране

 

1. Математика

2. Математика– ИУЧ

3. Физ.възпитание и спорт

4. Бълг. език и литература – ИУЧ

5. Изобразително изкуство

 

 

1. Математика – ИУЧ

2.Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и литература – ИУЧ

3. Технологии и предприемачество

5. Английски език

6. УЧОПСД – Лека атлетика

 

1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и литература – ИУЧ

3. Математика – ИУЧ

4. Английски език

5. Музика

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

4  паралелки  по 1 ч. седмично