Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Начално училище „Васил Левски“

ЕИК/Булстат: 000081276

Адрес: ул. „Места“ № 27, гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна

Телефон: 0882 567013

Ел. поща:  nu_levski@abv.bg

Интернет страница: https://nulevski.com/

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Име: Живко Павлов

Ел. поща: office@adpo.bg  

Тел: 02/492 0 112

Интернет страница: www.adpo.bg

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Отговорности на длъжностното лице за защита на личните данни

 

Политика за поверителност на Интернет страницата

 

Заявление за искани за упражняване на права от субект на данни

 

Декларация за Съгласие за обработка на лични данни – Родители