Публична покана

ID 9037107

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ПРЕЗ 2015 Г.

Образци 2014-2015 Приложения от 1 до 13.docx

Приложение №14 Проект на Договор.docx

Протокол от дейността

Фактура закуски и платежно нареждане за месец януари 2015 г.

Фактура закуски и платежно нареждане за месец февруари 2015 г.

Фактура закуски и платежно нареждане за месец март 2015 г.

Фактура закуски и платежно нареждане за месец април 2015 г.

Фактура закуски и платежно нареждане за месец май 2015 г.

Фактура закуски и платежно нареждане за месец  септември 2015 г.

Фактура закуски и платежно нареждане за месец октомври 2015 г.

Фактура закуски и платежно нареждане за месец ноември 2015 г.

Фактура закуски и платежно нареждане за месец декември 2015 г.

 

Публична покана за охрана

Фактура охрана и платежно нареждане за месец януари 2015 г.

Фактура охрана и платежно нареждане за месец февруари 2015 г.

Фактура охрана и платежно нареждане за месец март 2015 г.

Фактура охрана и платежно нареждане за месец април 2015 г.

Фактура охрана и платежно нареждане за месец май 2015 г.

Фактура охрана и платежно нареждане за месец юни 2015 г.

Фактура охрана и платежно нареждане за месец юли 2015 г.

Фактура за охрана и платежно нареждане за месец август 2015 г.

Фактура за охрана и платежно нареждане за месец септември 2015 г.

Фактура за охрана и платежно нареждане за месец октомври 2015 г.

Фактура за охрана и платежно нареждане за месец ноември 2015 г.

Фактура за охрана и платежно нареждане за месец декември 2015 г.