НУ „Васил Левски“ – първи клас

 

КЛАСИРАНИ ДЕЦА   

№           Регистрационен номер        Случаен номер      Точки от предимства      Зона

1             2874                                  2389                       250                              1

2             2335                                  697                        180                               1

3             1635                                  372                        150                               1

4             2717                                  604                        150                               1

5             328                                    1151                      150                               1

6             2290                                  1162                      150                               1

7             2678                                  2724                      150                               1

8             2657                                  2796                      150                               1

9             2210                                  91                          50                                1

10           2438                                  182                        50                                 1

11           224                                    379                        50                                1

12           2166                                  454                        50                                1

13           993                                    572                        50                                1

14           108                                    596                        50                                1

15           112                                    695                        50                                1

16           1112                                  719                        50                                1

17           2767                                  802                        50                                1

18           2616                                  804                        50                                1

19           2938                                  1023                      50                                1

20           2451                                  1025                      50                                1

21           1543                                  1042                      50                               1

22           2927                                  1111                      50                               1

23           2073                                  1193                      50                               1

24           461                                    1324                      50                               1

25           691                                    1621                      50                               1

26           2                                        1841                     50                               1

27           1967                                  1929                      50                               1

28           990                                    1948                      50                              1

29           1956                                  2312                      50                               1

30           1850                                  2430                      50                               1

31           1230                                   2533                     50                               1

32           2753                                  2410                      48                                1

33           1027                                  659                        50                               2

34           2661                                  941                        180                             3

35           2302                                  228                        150                             3

36           2208                                  2635                      150                              3

37           1302                                  485                        50                               3

38           832                                    674                        50                               3

39           1106                                  856                        50                               3

40           2926                                  906                        50                               3

41           1601                                  1242                       50                               3

42           1732                                  1280                       50                               3

43           2405                                  1334                       50                               3

44           2031                                  1387                       50                               3

45           2197                                  1630                       50                               3

46           2044                                  2656                       50                               3

47           1424                                  2759                       50                               3

48           1605                                  810                        150                              4

49           2654                                 1006                        150                              4

50           2234                                  2649                       150                              4

51           1828                                  248                         50                               4

52           2851                                  395                         50                               4

53           2053                                  473                         50                               4

54           1539                                  821                         50                               4

55           1369                                  845                         50                               4

56           2739                                  871                         50                               4

57           2694                                  949                          50                              4

58 59      2276                                  2091                        50                               4

60           585                                   2214                        50                                4

61           2060                                  2275                        50                               4

62           2151                                  2473                        50                               4

63           2254                                  2812                        50                               4

64           1639                                  968                          45                               4

 

Важно! Записването на класираните деца за I клас е на 6 и 7 юни 2018 г. от 9.00 до 17.00 часа в сградата на НУ „Васил Левски“, ул. „Места“ № 27

 

 

Share this post, let the world know