Новини

 

ЗАПОВЕД № РД-07-161/27.11.2020 г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, при условията на чл.115а, ал.1 от същия нормативен документ, Заповед № РД09-3457/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, поради необходимосттта от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите […]

Posted in Начална страница, Новини | Leave a comment

Доставка на обяд за НУ „Васил Левски” – гр. Варна след възстановяване на присъствената форма на обучение

  СЪОБЩЕНИЕ  Продажбата на купони ще бъде в четвъртък (26.11.2020 г.) от 16.00 часа.   „Бест Кетеринг“ ООД ще продължи да осъществява доставката на обедна храна: супа, основно ястие, десерт и хляб в индивидуални опаковки, на единична стойност 3,00 лв. за учениците в НУ „Васил Левски”.

Posted in Начална страница, Новини | Leave a comment

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19

Линк към документа

Posted in Новини | Leave a comment

Във Варна откриват телефонна линия за психологическа помощ на засегнати от COVID-19

Във Варна отново се открива телефонна линия за оказване на психологическа подкрепа на хора, засегнати от COVID 19 и техни близки. Нуждаещите се могат да потърсят помощ на телефон 052/985099 от понеделник до петък от 09:00 до 16:00 ч. Организатор е дирекция „Превенции“ към Община Варна. Продължава да се осигурява безплатна психологична и кариерна помощ и на […]

Posted in Новини | Leave a comment

График на обучение от 23.11.2020 до 23.12.2020

ЗАПОВЕД Ns РД-07- 142/20.11.2020 г. На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилйщно и училищно образование, чл. 31, ал.1, т.1; т.2, т:3, т.4, т.24 и т.34 от Наредба Nо 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, т.3, т.4 и т.5 от Заповед РД-06-1528/19.11.2020 на началника на РУО […]

Posted in Начална страница, Новини | Leave a comment

ЗАПОВЕД № РД-07-141/19.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-07-141/19.11.2020 г.   На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие с Насоките за работа на […]

Posted in Начална страница, Новини | Leave a comment

15.11.-световен ден за почитане паметта на загиналите при ПТП

В петък-13.11. учениците от IVа клас отбелязаха световния ден за почитане паметта на загиналите при ПТП. Запалихме свещички-звездички за най-невинните жертви-децата. Раздадохме листовки, които припомнят правилата както на пешеходците, така и на участниците в уличното движение с превозни средства. Пожелахме си статистиката през всяка следваща година да отчита намаляване броя на загиналите. Това ще означава, […]

Posted in Начална страница, Новини | Leave a comment