ДО
ДИРЕКТОРИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ
ОТ ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?
Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?
Без класна стая, без зрителен контакт, без глас и без гласно изричане на думи.
Да бъдеш учител. Безгласно. От разстояние. Да бъдеш емпатичен – от дистанция: да излъчваш грижа и любов, без лицето ти да бъде видимо.
Да пуснеш училището в дома си. Да се лишиш от лично пространство. Да заличиш границите между времето за себе си и времето за учениците си. Твоето време да не бъде повече твое. И твоето място да бъде място за другите. Не, думата не е хаос. Друга е думата – отдаденост. Твърде дръзко ли ще бъде, ако го наречем саможертва?
Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?
Да направиш възможно преобръщането на една система, да удържиш личната си слабост (да, не е срамно да си слаб; твърде човешко е, всъщност), да скриеш собствената си тревожност и обърканост и да направиш „от раз“ нещо, което никога досега не е било правено: без да си го учил, без да ти е било обяснено, без да си имал времето да го упражниш.
И е време: време на подменящия се ред; на пренарежданата конвенционална реалност; на изпитанието да бъдеш социален и лишен от традиционните механизми на свързаност в социалната общност едновременно. Колко е лесно/трудно да си учител по време на карантина – колко е лесно/трудно да си спасител на общости?
И е време на търсене на други думи, нови смисли и различни значения: усилие, дързост, себеотричане, хюбрис, новаторство, усърдие, лекота, тежест…
Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?
Да бъдеш:
Като разказвач на истории от роман на Бокачо.
Като рицар срещу вятърни мелници.
Като любов по време на холера.
Като обичане на инат.
Всъщност, във време като днешното учителите носят и друго име.
Наричат ги Будители.

Бъдете здрави и Благословени, скъпи колеги!
В това трудно време най-истинският начин да Ви подкрепим е словото на сърцето!
С любов,
Светлан Илиев- директор на СУЕО „Ал. С. Пушкин“, председател на СРСНПБ
Сияна Филипова- директор на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“, председател на СДСОРБ
Даниела Попова, Мариана Георгиева- училищните психолози в СУЕО „Ал. С. Пушкин“

Share this post, let the world know