Събранието на родителите за създаване на Обществен съвет към НУ „Васил Левски“ (излъчените лица на родителските срещи по 2-ма от клас) ще се проведе на 16.11.2016 г. (сряда) от 18.00 часа в Актовата зала на училището.

Share this post, let the world know