Уважаеми родители и ученици,

През учебната 2018/2019 година занятията с учениците ще се провеждат във ВМГ „Свети Николай Чудотворец”. Поради големия брой подадени заявления за целодневна организация на учебния ден, са сформирани 11 групи ЦДО, което води до недостиг на стаи във ВМГ за първа смяна на обучение. В тази връзка първа смяна ще се обучават учениците от І клас, а учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще учат втора смяна при следната организация на учебния ден:

Първи клас – учебните часове започват в 8,00 часа и завършват съгласно седмичното разписание, след което до 17,30 часа се провеждат дейностите в ЦДО.

Втори, трети и четвърти клас – в 8,00 часа е началото на дейностите в ЦДО, след което от 13,30 часа започват учебните часове и приключват съгласно седмичното разписание.

Share this post, let the world know