ЧАС НА ПОЛИЦАЯ

ОТКРИТИ ДНИ НА УК БППМН (Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) – м. април 2013 г. В един от дните на отворените врати, вторник -16.04.2013 г., в НУ „Васил Левски“ се проведе ЧАС НА ПОЛИЦАЯ със съдействието на ІV РУП – Варна.
Share this post, let the world know