Учениците от Клуб „Откривателско учене“ по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0221 “ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” посетиха Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Варна и наблюдаваха работата на метеоролозите, свързана с прогнозата на времето.
КЛУБ „ОТКРИВАТЕЛСКО УЧЕНЕ“

Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас – Клуб „Откривателско учене“ по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0221 “ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” посетиха Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна.

ЛЕТЯЩА КЛАСНА СТАЯ – ІІ КЛАС

ЛЕТЯЩА КЛАСНА СТАЯ – ІІІ и ІV КЛАС

Share this post, let the world know