През седмицата на откритите дни на МК БППМН (Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) и Училищната комисия за БППМН се проведе баскетболна среща между баскетболните отбори на НУ „Васил Левски“ с ръководител Стефан Стефанов и СОУ „Любен Каравелов“ с ръководител Огнян Бонев. Срещата се проведе под мотото „Спортът срещу агресията и насилието“ и завърши с равен резултат 30:30. Всички участници получиха химикал и книжка „Наръчник за родители“ – подарък от МК БППМН.

СЪС СПОРТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО

Share this post, let the world know