На 08.09.2015 г.  / вторник / от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на бъдещите първокласници и второкласници / 1А, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в клас/

Share this post, let the world know