Днес 15.12.2016 г. в НУ Васил Левски с учениците от III и IV клас се проведе „Час по правосъдие“ – съвместна програма на РУО, Районен съд и Окръжен съд – Варна

          

Share this post, let the world know