ИНФОРМАЦИЯ  ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2014 / 2015 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

___________________________________

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ:

9 септември /вторник /, 16,30 ч.

___________________________________

ІІ б, в, г кл. и ІІІ а, б, в кл. –

9 септември /вторник /, 17,30 ч.

 

І а, б, в кл.и ІІ а кл.

10 септември / сряда /, 17,30 ч.

___________________________________

ІV а, б кл. / четвъртък /, 17,30 ч.

 

 

От дирекцията


В проекта „Мишката в помощ на книжката” по Програма на Община Варна за образователна интеграция са включени деца и ученици от ПГ до IV клас. В клуб „Компютърът – моят нов приятел” учениците разработват подходящи теми по български език със софтуерния продукт Envision, за да се усвоят основни езикови правила, подобряващи комуникацията на книжовен български език. Участват в изготвяне на дидактично табло с необходимите ресурси.

Чрез поредица от образователни игри децата се поощряват да наблюдават и проучват, да дискутират в малки групи и да аргументират мнението си, да творят и споделят. Развиват се комуникативните умения, подкрепя се индивидуалния талант на децата.

ПРОЕКТ „МИШКАТА В ПОМОЩ НА КНИЖКАТА”