Учениците и учителите от НУ „Васил Левски“ участваха в празничното шествие за 24 май – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост на централния площад . Честит празник!

ВЪРВИ,  НАДОДЕ  ВЪЗРОДЕНИ,
КЪМ  СВЕТЛА  БЪДНИНА  ВЪРВИ,
С  КНИЖОВНОСТТА,  ТАЗ  СИЛА  НОВА,
ТИ  ЧЕСТ  И  СЛАВА  ПОДНОВИ!

ВЪРВИ  КЪМ  МОЩНАТА  ПРОСВЕТА!
В  СВЕТОВНИТЕ  БОРБИ  ВЪРВИ,
ОТ  ДЛЪЖНОСТ  НЕИЗМЕННА  ВОДЕН  –
И  БОГ  ЩЕ  ТЕ  БЛАГОСЛОВИ!

НАПРЕД! НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ, КОЕТО В ДУШИТЕ ГРЕЙ!


Учениците от Клуб „Откривателско учене“ по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0221 “ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” посетиха Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Варна и наблюдаваха работата на метеоролозите, свързана с прогнозата на времето.
КЛУБ „ОТКРИВАТЕЛСКО УЧЕНЕ“

Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас – Клуб „Откривателско учене“ по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0221 “ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” посетиха Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна.

ЛЕТЯЩА КЛАСНА СТАЯ – ІІ КЛАС

ЛЕТЯЩА КЛАСНА СТАЯ – ІІІ и ІV КЛАС


Национално външно оценяване за учениците от IV клас започва на 7 май 2014г.

Според заповедта на министъра на образованието и науката за учебната 2013/2014 година  външното оценяване се провежда както следва:

07.V. 2014г. -Български език и литература;

08.V. 2014г. -Математика;

12.V. 2014г. -Човек и природа;

13.V.2014г. -Човек и общество

Националните външни оценявания в IV клас  по четирите учебни предмета започват в 10.00 часа на определения ден. Изпитването е писмено и се провежда за един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности – за два учебни часа. Външното оценяване в IV клас не възпрепятсва осъществяването на нормалния учебен процес в училище.