СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. на Министерски съвет за разместване на почивните дни и Заповед РД 09-216/23.02.2015 г. на Министерство на образованието и науката:
1. 02.03.2015 г. (понеделник) е неучебен ден за учениците на територията на Република България;
2. 21.03.2015 г. (събота) е учебен ден за учениците на територията на Република България.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна


СЪОБЩЕНИЕ
На основание Заповед РД-09-1562/06.10.2014 г. на Министъра на образованието и науката 19.02.2015 г. (четвъртък) е неучебен ден за учениците от НУ „Васил Левски“.
На 19.02.2015 г. – 10.00 ч. учениците от ІІІ клас ще участват в панихида за Васил Левски в храм „Цар Борис І“ под ръководството на класните ръководители и възпитателите.
На 19.02.2015 г. от 11.00 ч. учениците от ІV клас ще се включат в общоградското поклонение и ще поднесат цветя на паметника на Васил Левски в Морската градина. Организиран е транспорт – тръгване от НУ „Васил Левски“ – 10.15 ч.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна


ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ ПРОДЪЛЖАВА
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ НА 09.02.2015 г.
На основание Протокол на заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ се преустановява учебния процес във Варненска област до 06.02.2015 г. (включително).
Учениците следва да са на училище на 9.02.2015 г.(понеделник)

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна
e-mail: nu_levski@abv.bg
www.nulevski.com