Събранието на родителите за създаване на Обществен съвет към НУ „Васил Левски“ (излъчените лица на родителските срещи по 2-ма от клас) ще се проведе на 16.11.2016 г. (сряда) от 18.00 часа в Актовата зала на училището.


На 09.11.2016 г в НУ „Васил Левски“ започнаха занятия по БДП „Безопасност на децата в автомобилите“, организирани по инициатива на „Солвей Соди“. В специални часове, представители на „Солвей Соди“, чрез поредица от мултимедийни презентации, запознаваха учениците както с опасностите, така и с необходимостта от поставяне на колани при пътуване с автомобил.