На 22.12.2016 г. в рамките на тържествата свързани с Рождество Христово, коледните тържества в НУ „Васил Левски“ продължиха с „Бъднивечерска трапеза“ – постановка с участието на ученици от III б и IV а класове от клуба – „Миналото пътека към бъдещето“ по проект „Твоят час“, с ръководител Румяна Кателиева

        


С тържество посветено на Рождество Христово и участието на ученици от II и III клас, от школа „Православни християнски ценности и традиции“ към ЦПЛР-ОДК, гр. Варна и ръководител Владимир Николов в НУ „Васил Левски“се откри празничната седмица, изпълнена с театри, песни и танци. Специални гости на тържеството бяха Монка Николова-директор на ОДК и отец Добромир от храм „Свети цар Борис I “