Разпределение на класните стаи за паралелките

 във ВМГ „Св. Николай Чудотворец“

 

I смяна – групи ЦДО (занималня)        Начало 8,30 часа

Клас
Учител
Стая №
II в
Зорина Петрова
122
II г
Виолета Пенчева
122
III б, а
Стефан Стефанов
120
III в, а
Гергана Станчева
107 а
IV а, в
Светлана Стоева
21 /допълнително крило/
IV б, III г
Матю Матев
212

 

 

II смяна – редовни часове          Начало 13,30 часа

Клас
Класен ръководител
Стая №
II в
Емилия Маринова
120
II г
Янка Димитрова
122
II д
Кремелита Георгиева
107
III а
Румяна Недева
301
III б
Стефка Митева
309
III в
Диана Атанасова
107 а
III г
Елза Бонева
303
IV а
Миглена Скорчева
21 /допълнително крило/
IV б
Цанка Лазарова
212
IV в
Мирослава Радиева
308

Ръководството и педагогическият колектив на НУ „Васил Левски“ изказват огромна благодарност на храм „Св. Княз Борис I” в лицето на отец Добромир и на всички родители, които със собствени сили и средства помогнаха за безпроблемното преместване на оборудване и учебни помагала, необходими за провеждане на качествен учебен процес в ДГ „Горска приказка“ и ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ за децата и учениците от НУ Васил Левски“.

На всички желаем здраве и светли празнични дни!Уважаеми родители, 

във връзка с преместването на НУ „Васил Левски“, Ви уведомяваме, че в детска градина „Горска приказка“ и във ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ ще има дежурни учители, които ще посрещат учениците в 7,30 часа.

 

Дневен режим на учениците от І а, І б, І в, І г, ІІ а, ІІ б клас, чиито учебни занятия ще се провеждат в ДГ „Горска приказка”

1 час 8,30 – 9,05

голямо междучасие – 9,05 – 9,25

2 час 9,25 –  10,00

междучасие – 10,00 – 10,10

3 час 10,10 – 10,45

междучасие –10,45– 10,55

4 час 10,55-11,30

междучасие 11,30-11,40

5 час 11,40 – 12,15

_______________________________________

12,15-12,50 Отдих и физическа активност

12,50 -13,00 междучасие

13,00 -13,35 Самоподготовка

13,35 – 13,45 междучасие

13,45 – 14,20  Самоподготовка

14,20- 14,30 междучасие

14,30 – 15,05 Дейности по интереси

15,05 -15,30  голямо междучасие

15,30-16,05  Дейности по интереси

16,05  – 16,15  междучасие

16,15 – 16,50 Отдих и физическа активност

16,50-17,20 Изпращане на учениците

 

 

Дневен режим на учениците от ІІ в, ІІ г, ІІ д  клас, чиито учебни занятия ще се провеждат във ВМГ

8,30 – 9,05 Отдих и физическа активност

9,05- 9,35 голямо междучасие

9,35- 10,10  Самоподготовка

10,10 – 10,20  междучасие

10,20-10,55 Самоподготовка

10,55-11,05 междучасие

11,05-11,40 Дейности по интереси

11,40-11,50 междучасие

11,50-12,25 Дейности по интереси

12,25-12,35 междучасие

12,35 -13,10 Отдих и физическа активност

____________________________

13,30 – 14,05 – І час

14,05 – 14,15 –  междучасие

14,15 – 14,50 – ІІ час

14,50 – 15,10 – голямо междучасие

15,10 – 15,45 – ІІІ час

15,45 – 15,55 –  междучасие

15,55  – 16,30 – ІV час

16,30 – 16,40-  междучасие

16,40 – 17,15 – V час

 

Дневен режим на учениците от ІІІ а, ІІІ б, ІІІ в, ІІІ г, ІV а, ІV б, ІV в  клас, чиито учебни занятия ще се провеждат във ВМГ

8,30 – 9,10 Отдих и физическа активност

9,10- 9,40 голямо междучасие

9,40- 10,20  Самоподготовка

10,20 – 10,30  междучасие

10,30-11,10 Самоподготовка

11,10-11,20 междучасие

11,20-12,00 Дейности по интереси

12,00-12,05 междучасие

12,05-12,45 Дейности по интереси

12,45-12,50 междучасие

12,50 -13,30 Отдих и физическа активност

13,30 – 14,10 – І час

14,10 – 14,20 междучасие

14,20- 15,00  – ІІ час

15,00 – 15,20 голямо междучасие

15,20 -16,00  – ІІІ час

16,00 – 16,10 междучасие

16,10 – 16,50 –  ІV час

16,50 – 17,00 междучасие

17,00 – 17,40 – V час

17,40 – 17,50 междучасие

17,50 -18,30  – VІ час

 

 

 

Седмично разписание по класове в сила от 03.01.2018 г.                            

 

І а, І б, І в, І г   КЛАСОВЕ                                                                             

Понеделник І а І б І в І г
1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4 Технологии и предприемачество

5. Английски език-ИУЧ

1.Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Английски език-ИУЧ

5. Технологии и предприемачество

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4.Околен свят

5. Технологии и предприемачество

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Технологии и предприемачество

5. УЧОПСД– Лека атлетика

Вторник 1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Математика

5. Час на класа

1. Математика

2. Физ.възпитание и спорт

3. Бълг.език и литература

4. Бълг.език и литература

5. Час на класа

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Английски език-ИУЧ

5. Час на класа

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Английски език-ИУЧ

4. Физ. възпитание и спорт

5. Час на класа

Сряда 1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. ИТ – ИУЧ

4. Музика

5. УЧОПСД– Лека атлетика

1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Музика

5. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Математика

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. ИТ – ИУЧ

5. Музика

1. Математика

2. ИТ – ИУЧ

3. Бълг.език и литература

4. Бълг.език и литература

5. Музика

Четвъртк 1 . Математика

2 . Физ. възпитание и спорт

3 . Бълг.език и литература

4. Изобр.изкуство

5. Изобр.изкуство

1. Математика

2. Бълг.език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Музика

1. Бълг.език и литература

2. Математика

3. Музика

4. Физ. възпитание и спорт

 

1. Физ. възпитание и спорт

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

 

Петък 1. Математика

2. Бълг.език и литература.ИУЧ

3 Околен свят

4. Музика

 

1. Математика

2. Бълг.език и литература.ИУЧ

3 Околен свят

4. Изобр.изкуство

5. Изобр.изкуство

1. Математика

2. Математика-ИУЧ

3. Изобр.изкуство

4. Изобр.изкуство

5. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Математика

2. Математика-ИУЧ

3. Изобр.изкуство

4. Изобр.изкуство

5. Околен свят

 

ІІ а, ІІ б, ІІ в, ІІ г, ІІ д    КЛАСОВЕ

Понеделник ІІ а ІІ б ІІ в ІІ г ІІд
1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Английски език

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Музика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Английски език

4. Математика

5. Технологии и предприемачество

1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Математика

5. Музика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Английски език

 

Вторник 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и  литература

3. Математика

4. Технологии и предприемачество

5. Физ.възпитание и спорт

1. Математика

2. Бълт. език и литература

3. Бълт. език и литература

4. Физ.възпитание и спорт

5. Технологии и предприемачество

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Музика

2. Бълг.език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Бълг.език и литература

5. Математика

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. Технологии и предприемачество

 

1. ИТ – ИУЧ

2. Бълг.език и литература

3. Бълт. език и литература

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

Сряда 1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство 5.Час на класа

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство 5.Час на класа

 

1. Музика

2. Бълг. език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Английски език

5. Час на класа

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

5.Час на класа

1. Английски език

2. Бълг. език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Музика

5.Час на класа

Четвъртък 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература – ИУЧ

3. Околен свят

4. Математика

5. Физ.възпитание и спорт

1. Бълг.език и литература

2. Математика

3. Английски език

4. Физ. възпитание и спорт

 

1. Околен свят

2. Бълг.език и литература

3. Физ. възпитание и спорт

4. Математика

 

1. Математика

2. Физ. възпитание и спорт

3. Английски език

4. Бълг.език и литература

5. Околен свят

6. УЧОПСД– Лека атлетика

1. Физ.възпитание и спорт

2. Бълг. език и  литература

3. Математика

4. Околен свят

5. Технологии и предприемачество

Петък 1. Английски език

2. Математика- ИУЧ

3. Музика

4. ИТ – ИУЧ

 

1. Музика  

2. Английски език- ИУЧ

3. Математика- ИУЧ

4. Околен свят

5. ИТ – ИУЧ

1. Математика – ИУЧ

2. ИТ – ИУЧ

3. Английски език- ИУЧ

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

1. Математика – ИУЧ

2. Бълг.език и литература- ИУЧ

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

1. Математика – ИУЧ

2. Бълг.език и литература- ИУЧ

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

5. УЧОПСД– Лека атлетика

 

 ІІІа, ІІІ б, ІІІ в, ІІІ г   КЛАСОВЕ                                                                                                

Понеделник ІІІа ІІІб ІІІв ІІІг
1. Математика

2. Английски език

3. Физ. възпитание и спорт

4.Бълг.език и литература

5.Бълг.език и литература

6.*МФВС-Игри

1. Математика

2 .Физ. възпитание и спорт

3. Английски език

4. Бълг.език и литература

5. Бълг.език и литература

 

1. Английски език

2. Бълг.език и литература

3. Бълг.език и литература

4. Физ. възпитание и спорт

5. Математика

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Физ. възпитание и спорт

 

Вторник 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Музика

6.Час на класа

1. Английски език

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Математика

5. Музика

6.Час на класа

1. Математика

2. Английски език

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Музика

6.Час на класа

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

5. Английски език

6.Час на класа

Сряда 1. Физ. възпитание и спорт

2. Бълг. език и литература

3. Бълг. език и литература

4. Математика

5. Човекът и природата

 

1. Човекът и природата

2. Физ. възпитание и спорт

3. Бълг. език и литература

4. Математика

5. Домашен бит и техника                                         

6.*МФВС-Игри

1. Бълг. език и литература

2. Математика

3. Физ. възпитание и спорт

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

6. БЕЛ -СИП

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Физ. възпитание и спорт

5. ИТ-ЗИП

6. БЕЛ -СИП

Четвъртък 1. Изобразително изкуство

2. Изобразително изкуство

3. ИТ-ЗИП

4. Английски език

5. Бълг. език и литература

6. Математика -СИП

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Изобразително изкуство

4. Изобразително изкуство

5. Английски език

6. БЕЛ -СИП

1. Английски език

2. Математика

3. Бълг. език и литература

4. Човекът и природата         

5. Домашен бит и техника                               

6.*МФВС-Игри

1. Бълг. език и литература

2. Математика

3. Човекът и природата

4. Музика

5. Домашен бит и техника                                         

 

Петък 1. Бълг. език и литература – ЗИП

2. Математика

3. Човекът и обществото

4. Физ.възпитание и спорт

5. Домашен бит и техника                                         

 

1. Физ.възпитание и спорт

2. Математика

3. Математика- ЗИП

4. Човекът и обществото

5. ИТ-ЗИП

1. Човекът и обществото

2. Физ.възпитание и спорт

3. ИТ-ЗИП

4. Математика- ЗИП

5. Бълг. език и литература

1. Английски език

2. Човекът и обществото

3. Физ.възпитание и спорт

4. Математика

5. Изобразително изкуство-ЗИП

6. *МФВС-Игри

 

                          

ІV а, ІV б, ІV в   КЛАСОВЕ                                                                                                               

Понеделник ІV а ІV б ІV в
1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

6. БЕЛ -СИП

1. Бълг.език и литература

2 .Математика

3. Английски език

4. Музика

5. ИТ-ЗИП

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Английски език

Вторник 1 Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Английски език

4. Математика

5. Домашен бит и техника                      

6. Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

6. Час на класа

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. ИТ-ЗИП

5. Човекът  и природата                       

6.Час на класа

Сряда 1. Математика

2. Физ.възпитание и спорт

3. Бълг. език и литература

4. Бълг. език и литература

5. Човекът и природата

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Английски език

4. Физ.възпитание и спорт

5. Човекът и природата

6. Математика -СИП

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Домашен бит и техника

5. Математика

 

Четвъртък 1. Математика

2. ИТ-ЗИП

3. Английски език

4. Човекът и обществото

5. Музика

6. Модул ФВС- Игри

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Човекът и обществото

5. Домашен бит и техника

6. Модул ФВС- Игри               

1. Математика

2. Английски език

3. Човекът и обществото

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

Петък 1. Бълг. език и литература

2. Английски език 

3. Физ.възпитание и спорт

4. Човекът и природата

5. Математика-ЗИП

1. Математика

2. Математика-ЗИП

3. Английски език 

4. Физ.възпитание и спорт

5. Човекът и природата

1. Бълг. език и литература

2. Физ.възпитание и спорт

3. Английски език 

4. Математика-ЗИП

5. Човекът  и природата                      

6. Модул ФВС- Игри