Уважаеми родители,

със съдействието на Община Варна за учениците от І а, І б, І в, І г, ІІ а и ІІ б клас, чиито учебни занятия ще се провеждат в ДГ „Горска приказка” сутрин от 8,05 до 8,30 е осигурен автобус, който ще извозва децата от бариерата до входа на детската градина. Учебните занятия ще започват в 8,30 часа.

 
 

Уважаеми родители,

след становище на експертна група от Община Варна за неотложен ремонт в сградата на НУ „Васил Левски“, на 07.12.2017 г. е издадена заповед на кмета на Община Варна г-н Иван Портних за преустановяване на образователния процес в НУ „Васил Левски“  от 22.12.2017 г. и временно преместване на учениците.

Учебните занятия от 03.01.2018 г. ще се провеждат във Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, ДГ №46 „Горска приказка“ и ДГ №45 ”Морски свят”, като ще бъде запазена целодневната организация на учебния ден.

 

Запознаването на родителите с организацията и предстоящите действия ще се състои на 11.12.2017 г. от 17.00 часа за ПГ, І а, б, в, г и 2 а, б класове и от 18 часа за ІІ в, г, д, ІІІ а, б, в, г и ІV а, б, в класове.

Клас
Час на провеждане
Място на провеждане
ПГ, І а, б, в, г  и  2 а, б   класове
17.00 часа
Актова зала
ІІ в, г, д,   ІІІ а, б, в, г  и  ІV а, б, в  класове               
18.00 часа
Актова зала

 

 

С уважение,

Стела Петрова
Директор НУ „Васил Левски”