На 06.03.2018 г. от 17,30 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки от НУ „Васил Левски“, които учат във ВМГ „Св. Николай Чудотворец“.

За учебната 2018/2019 година НУ „Васил Левски“ ще осъществи прием на 3 паралелки първи клас. Приемът на документи е електронен и стартира през месец май.