Телефони за връзка:
Директор: 0882567013; 0879295535
Заместник -директор: 0879295525
e-mail: nu_levski@abv.bg
www.nulevski.com

 

Уважаеми родители,

            Създалата се ситуация в България и в световен мащаб ни накара бързо да се пренастроим. Ние, учителите на Вашите деца, и Вие, родителите на нашите деца. ДА, не е грешка „нашите деца“, защото няма начален учител, който да не казва за учениците си „моите деца“ и който да не приема болезнено и лично техните неуспехи. Точно в името на успехите на нашите деца, ние трябваше екстремно и бързо да се научим, да се включим, да се адаптираме в социалните мрежи, в различните онлайн платформи, образователни ресурси и във всичко, което да ни помогне да продължим да учим нашите деца.

Но дали всички деца поискаха да се включат, да  се научат и да се развиват? Едва ли? И тук се включихте Вие – РОДИТЕЛИТЕ. Вашите усилия дадоха по-голям ефект от усилията, полагани от самите деца. Благодарение на Вашата отговорност ние се справяме – децата учат, вие контролирате, обяснявате, насърчавате.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

В най-голяма степен допринесохте за функционирането  на училището в този нов дистанционен вид. Да, обучението е дистанционно, но повече от всякога Вие сте до нас – близо, неотлъчно и разбиращо.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Убедени сме, че само  с Вашата подкрепа ще постигнем положителни учебни резултати и успешно ще достигнем крайната цел на това споделено пътуване – успешно завършване на учебната година!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

С уважение,
Стела Петрова
Директор НУ „Васил Левски”
Румяна Кателиеваа
Заместник-директор НУ „Васил Левски”


Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

Министерството на образованието и науката препоръчва по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

За повече информация прочетете в сайта на МОНОбщина Варна
Адрес: гр. Варна
бул.“Осми приморски полк” № 43
www.varna.bg
Телефонен Указател :
https://varna.bg/bg/106

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор

·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна