СЪОБЩЕНИЕ

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна


 

ЗАПОВЕД

РД№07-013/21.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19“  и във и решение на Педагогически съвет/Протокол№1/20.09.2020 г.  във връзка с установен случай на COVID-19

ОБЯВЯВАМ:

Понеделник 21.09.2020 г. за учебен ден от разстояние в електронна среда, до края на 48-часовия период на дезинфекция.

Възлагам на учителите, преподаващи учебните предмети в I – IV клас да организират обучението в Microsoft Teams.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Възлагам на г-жа Аделина Стоянова, главен учител в начален етап, да координира работата на учителите, преподаващи на учениците от разстояние в електронна среда и при необходимост да оказва помощ на учители и ученици

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.


Уважаеми родители,
Във връзка с положителните PCR тестове за Ковид 19 на двама от нашите педагогически специалисти, необходимостта от извършване на професионална основна дезинфекция на сградата на училището и във връзка с решение на педагогическия съвет на училището – протокол № 8/20.09.2020 година, проведен в електронна среда, определям 21.09.2020 година, понеделник, за учебен в електронна среда ден.
Класните ръководители ще се свържат с Вас да Ви информират какви дейности планират с учениците си.
Съжалявам за създаденото неудобство, но най-важното е да запазим здравето на всички ученици, учители и родители!
Стела Петрова, директор на НУ „Васил Левски“


Уважаеми родители,
Тъй като има заразен учител с Ковид -19, който е провеждал учебни часове с Вашите деца в предходните 48 часа, считано от утре – 21.09.2020 година, паралелките на Вашите деца се карантинират за 14 дни. Действията се съгласуват с РЗИ и епидемиолозите и не зависят от нас!
Към момента, съгласно разпореждания на РЗИ, не се правят тестове на учениците, но ако се забележи симптоматика, се звъни на личен лекар на децата и той/тя решава какво да прави и как да действа.
Присъственият учебен процес ще се възстанови на 05.10.2020 година, понеделник при спазване на всички нужни мерки!
Учебните занимания ще протичат в Тиймс, като учениците ще ползват профилите си от миналата учебна година, а учителите ще изпратят съобщение с кодовете на класните стаи и инструкции как да се добавят децата към класните стаи.
Списъци на всички ученици с актуален адрес ще бъдат изпратени към РЗИ и подадени към Националната система за Ковид-19.
РОДИТЕЛИТЕ не са под карантина, а само учениците!
Моля да бъдем извинени за причиненото неудобство и създадените притеснения.

При необходимост не се колебайте да се свържете с нас!

С уважение, Стела Петрова, директор на НУ „Васил Левски“ тел. 0882567013, 0879295525
Румяна Кателиева – ЗДУД, 0879295525