КЛУБ „ШАХ ЗА ВСИЧКИ“

21. 03. 2013 год.

ТУРНИР ПО ШАХ – Представителна изява на Клуб „ШАХ ЗА ВСИЧКИ“ в НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА с ръководител Стефан Стефанов по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“


Сребърни медали за Айлин Ахмедова от ІVа на международен турнир

Състезателката от клуб „Окинава Годжу Рю”, Айлин Ахмедова – възпитаничка на НУ ”Васил Левски” спечели два сребърни медала в дисциплините КАТА и КУМИТЕ при деца 10-11 г. при много силна конкуренция. Гордеем се с теб, Айлин! Пожелаваме ти много здраве и бъдеще успехи!


ЧАСЪТ НА РОДИТЕЛЯ ТРЕНИНГ – СРЕЩА

По повод 27.02.2013 – Международният Ден срещу Тормоза в Училище в НУ „Васил Левски” се организира Тренинг – среща на тема „Агресията при децата във възрастта 5 -7 години“. Детската агресивност обикновено буди много страхове и притеснения в родителите. Появяват се въпросите какво да се направи, за да не бъдат децата агресивни, как да се направи превенция на това поведение, възрастните могат ли да бъдат пример и как: чрез овладяване на нови и модерни начини за възпитание на децата или чрез използване по-скоро на традиционните възпитателни методи. На тази тема дискутираха родители и учители като следваха мисълта на Л. Н. Толстой „За да възпитаваш добре, трябва да живееш добре пред тези, които възпитаваш!” Родителите имаха възможност в приятна и спокойна атмосфера да споделят своите тревоги, въпроси и колебания, да чуят професионални насоки и да обменят опит с други родители. В нетрадиционна и интерактивна среда участниците обсъждаха и анализираха реални житейски ситуации ”Поглед в семейното огледало” и „Обмен на гледни точки”. С голямо желание и настроение младите майки участваха в забавните и образователни игри „Разходка с компас”, „Кошничка за викове”, „Танцуващи столчета”. Включилите се млади родители в активния тренинг се убедиха колко много могат да направят те, за да помогнат на детето да се справя с агресивните си импулси и да контролира крайностите в своето поведение. В края на срещата всеки участник получи „Наръчник с 11 стъпки за намаляване на агресията у децата” и отнесе със себе си добро настроение и споделен опит.


Тази седмица възпитаниците на Начално училище „Васил Левски” посвещават на патрона на училището. Във всяка класна стая е подреден кът на патрона, в часа на класа е проведена беседа за живота и делото на Васил Левски. Всеки клас излъчва участници за училищните конкурси за рецитатор на стих за Левски и рисунки на тема „Из живота на Апостола“. Учениците от ІІІ и ІV клас  творят есета на тема „И аз обичам Левски“.

На 14.02.2013 г. се проведе конкурс за най-добър рецитатор.

Във фоайето на първия етаж в кметство „Аспарухово“  ще бъде подредена изложба под надслов  „За род и родина” – 15.02.2013 г.

Най-малките възпитаници на НУ “Васил Левски“ от подготвителните класове ще проведат викторина за живота и делото на Левски на 15.02.2013 г. от 11.45 ч. в Актовата зала на училището.

На 15.02.2013 г. от 13.30 часа в Актовата зала ще се проведе четене на разкази за Васил Левски и ще се представи  презентация за живота и делото на Апостола.

Кулминацията в празничната програма ще е на 18.02.2013 г. от 11.30 часа, когато ще се проведе традиционното вълнуващо състезание „Лъвски скок“ и награждаване на всички изявени в мероприятията ученици

На 19.02.2013 г. в храм „Св. Цар Борис І“ от 9.30 часа ще бъде отслужена панихида в памет на Васил Левски с участието на третокласниците.

На 19.02.2013 г. четвъртокласниците ще участват в общоградското поклонение пред паметника на Васил Левски в Морската градина.