През м. февруари 2014 г. стартира кампания „Здраве и екология“ на Български младежки червен кръст съвместно с Областно пчеларско дружество „Нектар“. Днес, 28.02.2014 г., пред учениците от ІІ клас бе изнесен открит урок за здравословното хранене и здравословния начин на живот. Прожектира се образователен филм за пчелите и се направи демонстрация наживо на истински пчелен кошер с пити, специално облекло и пушилка за пчели. Децата дегустираха питка с мед и мляко. Всяко дете от ІІ клас получи като подарък бурканче мед.

КАМПАНИЯ „ЗДРАВЕ И ЕКОЛОГИЯ“

Share this post, let the world know